Susret predstavnika Klastera sa g-dinom Vujicom Lazović, potpresjednikom Vlade CG.

Predstavnici Klastera održali su 18.12.2014 godine vjerujemo važan susret sa resornim ministrom i potp.Vlade g.Lazovićem i pom.ministra, g.Duraković. Prepoznata je potreba i dogovoren okvir saradnje za 2015 godinu. Prvi naredni sastanak održaće se u drugoj polovini Januara, na temu konkretnog plana saradnje. Riječ je prije svega o radu na aktivnostima usmjerenim na podršku razvoju informatičkog društva, ali i nastojanje da se osmisli plan podrške za projekte u kojima bi bio ukuučen IT Klaster.