Samouslužni EFI portal (SEP) izrađen za potrebe projekta elektronske fiskalizacije https://efitest.tax.gov.me/self-care.

Putem portala krajnji korisnici će u testnoj fazi moći izvršiti sljedeće korake koji su potrebne za fiskalizaciju:

  • Registrovati sebe ili firmu koju zastupaju
  • Registrovati poslovni prostor
  • Registrovati ENU kroz poslovni prostor
  • Registrovati operatere
  • Registrovati se kao proizvođač softvera
  • Registrovati se kao održavalac softvera
  • Registrovati softver i verziju softvera.

Sva lica koja su se na testno okruženje prijavila putem mejla već su registrovana u bazi, a sada putem portala mogu vršiti izmjene postojećih i dodavanje novih podataka (poslovnih objekata, ENU, operatera i sl.)

Napomena: Prijava na SEP portal i aktivnosti registracije podrazumijevaju obavezno korišćenje certifikata, a pristup portalu je moguć putem Chrome i Edge web browser

Data je mogućnost za manji broj korisnika, a koji nemaju veliki broj faktura u toku mjeseca I nemaju veliki promet, (naknadno će se definisati kriterijumi za definisanje tih korisnika) da umjesto programskog rješenja (SW) koriste samouslužni veb portal Poreske uprave.