“Nova strateška dokumenta u oblasti digitalne transformacije i sajber bezbjednosti čija izrada je u toku treba da pokrenu promjene u ovim oblastima” – ocijenjeno je na konsultacijama koje je organizovalo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija u saradnji sa Privrednom komorom, a povodom Nacrta Analize stanja za potrebe izrade Strategije digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026. i Nacrta strateških ciljeva Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2022-2026.

Državna sekretarka u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija, Marina Banović, naglasila je da je ovo nastavak konsultacija koje su održane u aprilu, a na kojima je predstavljen koncpet razvoja ovih dokumenta. Ona je ocijenila da je digitalna transformacija proces koji angažuje sve aktere u društvu, tako da su u izradu strateških dokumenata, pored državnog sektora i privrede, uključeni NVO sektor i akadamska zajednica, što obezbjeđuje integrianje različitih perspekiva na ovom planu u izradu Strategije.

“Ono što smo obećali i što danas radimo, jeste da ćemo postupak izrade ovih dokumenta raditi u širokom konsultativnom procesu, koji uključuje sve aktere i daje priliku uvida u svim fazama razvoja, uz mogućnost intervencije ili dostavljanja bilo koje vrste komentara i inputa, a sve sa ciljem da oba ova dokumenta, kao i svi dokumenti koji budu izlazili iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija budu vlasništvo, ne Ministarstva nego društva kojem su namjenjena”, poručila je Banović.

Predstavnik Crnogorskog IT klastera, izvrsni director S&T Crna Gora, Milan Maric je upoznao prisutne sa Metodologijama eUprave, kao strateskim dokumentima na temelju kojih je uradjen postojeci portal eUprave, koji ima blizu 80.000 registrovanih aktivnih korisnika. Milan Maric je predlozio aktivno ukljucenje S&T Crna Gora u predstojecim konsultacijama na izradi Strategije Digitalne transfprmacije, kao aktuelnog partnera Vlade Crne Gore i kao predstvnika Crnogorskog IT klastera.